ace棋牌下载

 • <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table><var id="rpbzt"></var>

  <table id="rpbzt"><cite id="rpbzt"></cite></table>
   <var id="rpbzt"></var>

   <sub id="rpbzt"><code id="rpbzt"><label id="rpbzt"></label></code></sub>

  1. <table id="rpbzt"><meter id="rpbzt"></meter></table>
   <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table>

   <sub id="rpbzt"></sub>

    <var id="rpbzt"></var>
    Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Dünya

    Arjantin'den G20 ülkelerine dürüst ileti?im ?a?r?s?

    Arjantin G20 Koordinat?rü Pedro Villagra, G20 zirvesine kat?lacak liderleri dürüst ileti?im kurarak fikir birli?i sa?lamaya ve küresel zorluklar?n üstesinden el birli?iyle gelmeye ?a??rd?.

    "Bar?? ve Sürdürülebilir Kalk?nma ??in Mutabakat" temal? G20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in ba?kenti Buenos Aires'te 30 Kas?m-1 Aral?k tarihlerinde ger?ekle?tirilecek. Arjantin son günlerde zirveye haz?rl?klar? h?zland?rm?? durumda.

    Pedro Villagra, konuyla ilgili a??klamas?nda, G20'nin d?nem ba?kanl???n? üstlenen ülke olarak Arjantin'in ?ok tarafl?l??? destekledi?ini ve zirveye kat?lacak di?er taraflarla derin ve dürüst ileti?im kurarak uyu?mazl?klar? ortadan kald?rmak i?in ?aba g?sterece?ini s?yledi.

    Zirvenin gündem maddeleri hakk?nda konu?an Villagra, ticari anla?mazl?klar? ??zmek, a??k ve kurallara dayal? ?ok tarafl? ticaret sistemini korumak ve dünya ekonomisinin istikrarl? büyümesini ilerletmek olmak üzere ü? noktan?n ba?l?ca ele al?nacak konular oldu?unu kaydetti.

    Zirvede G20'nin bir par?as? olan Avrupa Birli?i ülkelerinin ve 19 üye ülkenin liderleri, 7 misafir ülkenin ba?kanlar? ile Birle?mi? Milletler, Dünya Ticaret ?rgütü, Uluslararas? Para Fonu ve Dünya Bankas? dahil 10 uluslararas? ?rgütten sorumlular kat?lacak.

    G20 ülkelerinin ba?kanlar? Arjantin'de dünya ekonomisi, ticaret, yat?r?m, dijital ekonomi, sürdürülebilir kalk?nma, altyap? tesisleri in?as?, iklim de?i?ikli?i ve istihdam gibi konular? masaya yat?racaklar.

    Hakk?m?zda ?leti?im

    Copyright © 2019.ace棋牌下载 All rights reserved.www.gunzhi.cn

    湖北十一选五| hot棋牌APP| 580棋牌游戏| 5位数排列组合| 981棋牌游戏| 麻将胡了