ace棋牌下载

 • <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table><var id="rpbzt"></var>

  <table id="rpbzt"><cite id="rpbzt"></cite></table>
   <var id="rpbzt"></var>

   <sub id="rpbzt"><code id="rpbzt"><label id="rpbzt"></label></code></sub>

  1. <table id="rpbzt"><meter id="rpbzt"></meter></table>
   <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table>

   <sub id="rpbzt"></sub>

    <var id="rpbzt"></var>
    Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Dünya

    2018 Küresel Güney-Güney Kalk?nma Fuar? ba?lad?

    3 gün sürecek olan 2018 Küresel Güney-Güney Kalk?nma Fuar?, 28 Kas?m Birle?mi? Milletler'in (BM) New York'taki genel merkezinde ba?lad?.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres a??l??ta bir konu?ma yapt?. Guterres, konu?mas?nda Güney-Güney i?birli?inden elde edilen sonu?lar? takdirle de?erlendirdi.

    Son y?llarda geli?mekte olan ülkelerin küresel büyümeye yüzde 50'den fazla katk? sa?lad???n? belirten Guterres, bu ülkeler aras?ndaki ticaret hacminin de dünyan?n toplam ticaretinin d?rtte birini a?t???na i?aret etti.

    Baz? geli?mekte olan ülkelerin liderli?inde yürütülen yenilik?i bilgi payla??m? ve teknoloji transferinin insanlar?n ya?am ?artlar?n? iyile?tirdi?ini s?yleyen BM Genel Sekreteri, yeni finansal ?rgütlerin dünya ?ap?nda altyap? tesislerinin in?as?na ve Sürdürülebilir Kalk?nma Gündemi'nin hayata ge?irilmesine yard?mc? oldu?unu bildirdi.

    Guterres, fuarda ortak kalk?nma konusunda geli?mekte olan ülkelerin potansiyelinin ortaya konarak sürdürülebilir kalk?nma deneyimlerinin payla??laca??n? s?yledi.

    BM Genel Kurulunun 73. D?nem Ba?kan? María Fernanda Espinosa, son y?llarda geli?mekte olan ülkelerin ekonomik kalk?nma durumuna bak?ld???nda, Güney-Güney ili?kisinin "en iyi d?neminde" bulundu?unu vurgulayarak, Güney-Güney i?birli?inin büyük potansiyele sahip oldu?una inanc?n? dile getirdi.

    BM Güney-Güney ??birli?i Temsilcisi Jorge Chediek, fuara kat?lanlarla birlikte geli?mekte olan ülkelerin kazand??? ba?ar?lar? daha iyi anlamay? ve Güney-Güney i?birli?ini geni?letme konusunda fikir al??veri?inde bulunmay? istedi?ini ifade etti.

    BM'nin Güney-Güney ??birli?i Ofisi taraf?ndan ba?lat?lan, BM'nin di?er ilgili kurumlar? ve ortaklar?yla birlikte düzenlenen fuara ?rgüte üye 120'den fazla ülkeden gelen 850'yi a?k?n temsilci kat?ld?.

    Hakk?m?zda ?leti?im

    Copyright © 2019.ace棋牌下载 All rights reserved.www.gunzhi.cn

    手机买彩票app最新版| 体彩20选5走势图| 805棋牌下载| 彩票11选五| 贵州体彩十一选五开奖结果| 538棋牌官网