ace棋牌下载

 • <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table><var id="rpbzt"></var>

  <table id="rpbzt"><cite id="rpbzt"></cite></table>
   <var id="rpbzt"></var>

   <sub id="rpbzt"><code id="rpbzt"><label id="rpbzt"></label></code></sub>

  1. <table id="rpbzt"><meter id="rpbzt"></meter></table>
   <table id="rpbzt"><code id="rpbzt"></code></table>

   <sub id="rpbzt"></sub>

    <var id="rpbzt"></var>
    Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Dünya

    Boao Asya Forumu Roma Toplant?s? düzenlendi

    Boao Asya Forumu Roma Toplant?s? 5 Aral?k ger?ekle?ti.

    Toplant?ya kat?lan eski hükümet yetkilileri ve i? ?evresinden temsilciler, globalle?me kar??t? ko?ullarda küreselle?menin nas?l ilerletilebilece?ini tart??t? ve i?birli?i i?in ?neriler ortaya koydu.

    Forumun konsey ba?kan yard?mc?s? Zhou Xiaochuan, yapt??? konu?mada, küreselle?me sürecinde hi?bir ülkenin tek ba??na kalk?namayaca??na dikkat ?ekrek, Asya ile Avrupa aras?ndaki ili?kilerin sa?lamla?t?r?lmas?, i?birli?i temelinde ortak kazan? ger?ekle?tirilmesi ?a?r?s?nda bulundu.

    Avrupa Birli?i Komisyonu eski ba?kan? Romano Prodi, küreselle?menin geri d?nü?ü olmayan bir süre? oldu?unu belirterek, Ku?ak ve Yol inisiyatifinin ?in taraf?ndan ileri sürülmesine ra?men sadece ?in'in i?i olmad???n? vurgulad?. Prodi, yeni f?rsatlar kar??s?nda ?in ve ?talya'n?n yan? s?ra Avrupa ülkelerinin el birli?iyle ?aba harcamalar? gerekti?ini vurgulad?.

    Boao Roma toplant?s?, Boao Asya Forumu ve The European House Ambrosetti i?birli?iyle düzenlendi. Toplant?n?n gündeminde dijital ekonomi ve sürdürülebilir kalk?nma yer ald?.

    Hakk?m?zda ?leti?im

    Copyright © 2019.ace棋牌下载 All rights reserved.www.gunzhi.cn

    体育彩票排列五走势图| 360重庆时彩走势图| 欢乐棋牌下载| 快3民间高手中奖绝招| 7天棋牌官方下载| 玖玖棋牌官方下载